E-Nabiz

اپلیکیشن سلامت و روان ترکیه
e-nabız یک سیستم سلامت فردی می باشد و برنامه ای است که در آن، هم بیمار و هم پزشک می توانند به کلیه فرآیندهای انجام شده مختص بیمار در بیمارستان های دولتی و خصوصی، کلینیک ها، پزشکان خانواده و سایر نهادهای بهداشتی به راحتی دسترسی داشته باشند. این برنامه که دسترسی به آن از طریق اینترنت و گوشی های همراه بسیار ساده است، یک سیستم ثبت شخصی است که در آن می توانید به روند معاینه، آزمایش ها و درمان های انجام شده فارغ از مکان دسترسی داشته، کلیه اطلاعات سلامت خود را مدیریت کرده و به پیشینه سلامت خود از یک مرجع دست یابید.
این برنامه که هر شهروند می تواند از طریق e-devlet (دولت الکترونیک) وارد آن شود، کلیه روندهایی که فرد تا به امروز در زمینه بهداشت و سلامت گذرانده را پیش رو قرار می دهد. آزمایش ها، گزارش ها، داروها، تشخیص های پزشکی و … همه به صورت یکجا در e-nabız قرار می گیرند.
در این اپلیکیشن شما می توانید وقت درکتر و تزریفات برای خود بگیرید، وقت واکسن کرونا هم از طریق همین اپلیکیشن می توانید دریافت کنید. اگر نیاز به کمک در این زمینه داشتید کارشناسان یوز شما را راهنمایی می کنند.