Paycell

شما با این اپلیکیشن می توانید انتقال پول از طریق تلفن همراه، پرداختی قبوض، پرداختی های ترکسل،  پرداخت هزینه سوخت ماشین، پرداخت بیمه SGK، خدمات مالی و یک کیف پول داشته باشید. با خرید از طریق paycell  کارت شما در بعضی فروشگاه ها تخفیف دریافت می کنید.

کارت های paycell  می توانند جایگزین کارت های بانکی برای انجام برخی امور باشند.