شارژ کارت های شهری
هزینه ثبت سفارش برابر است با : تومان
ثبت درخواست
جهت شارژ کارت های شهری میبایست ابتدا اطلاعات قسمت های موجود را با دقت پر نموده و برای جلوگیری از خطا بهتر است تصویر کارت خود را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.
**پس از دریافت تاییدیه شارژ از یوزاپ، می بایست استانبول کارت خود را به نزدیکترین دستگاه شارژ کارت های شهری برده و چند ثانیه بر روی آن نگه دارید. مدت زمان شارژ 1 الی 3 ساعت می باشد **